# Hướng dẫn dropshipping và gom order với Tiểu Thần Tài

Giới thiệu tổng quan về dropshipping và gom order nguồn hàng từ Taobao về bán tại Việt Nam...

Quy trình:

 1. Tìm kiếm sản phẩm trên các trang Taobao, Tmall và 1688
 2. Sử dụng chức năng sao chép sản phẩm trên Extension
 3. Chỉnh sửa thông tin sản phẩm trên 3T
 4. Kết nối với các nền tảng bán hàng
 5. Khớp dữ liệu với các nền tảng bán hàng
 6. Xác nhận đồng bộ sản phẩm
 7. Xem và sửa thông tin sản phẩm vừa đồng bộ
 8. Đồng bộ đơn hàng về 3T
 9. Tạo đơn mua hàng từ đơn hàng

# Copy sản phẩm từ Taobao, Tmall, 1688

# Cài đặt công cụ Extension

Giới thiệu công cụ Hướng dẫn cài đặt công cụ

# Copy sản phẩm

# Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

 • Title, desc, ảnh, thuộc tính, biến thể

# Kết nối với các kênh bán hàng

# 1. Shopee

# Cấu hình gian hàng shopee để dropship

 • Địa chỉ lấy hàng
 • Đơn vị vận chuyển

# 2. Lazada

Updating...

# Đẩy sản phẩm lên các kênh bán hàng

# Đồng bộ đơn bán hàng về 3T

# Tạo đơn mua hàng

# Fulfillment với Tiểu Thần Tài

# Câu hỏi thường gặp