Tổng quan

Phần mềm quản lý nhập hàng Trung Quốc là một trong những thế mạnh của công ty Tiểu Thần Tài. Với việc sở hữu đội ngũ nhân sự "in-house" nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, logistics và thương mại điện tử, chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng lên một hệ thống quản lý toàn bộ quy trình mua hàng - nhập hàng Trung Quốc một cách hoàn thiện, chặt chẽ và logic nhất.

Tài liệu này sẽ mô tả toàn bộ tính năng hiện có trên hệ thống phần mềm Tiểu Thần Tài (3T). Việc nắm được cách sử dụng phần mềm sẽ giúp bạn làm việc với quy trình nhập hàng Trung Quốc dễ dàng và hiệu quả nhất.

Ngoài rất nhiều tính năng mang tính chất hỗ trợ - bổ trợ cho hoạt động quản lý nhập hàng Trung Quốc thì hệ thống phần mềm của chúng tôi xoay quanh 4 yếu tố chính sau:

Các đối tượng trên hệ thống 3T

Bốn yếu tố này tương ứng với toàn bộ quy trình nhập hàng Trung Quốc như đã giới thiệu ở mục Giới thiệu về Tiểu Thần Tài. Một yêu cầu nhập hàng Trung Quốc sẽ lần lượt trải qua 4 giai đoạn:

  1. Quản lý đơn mua hàng
  2. Quản lý đơn vận chuyển quốc tế
  3. Quản lý đơn trả hàng - xuất kho
  4. Quản lý đơn giao hàng